1
חברתינו הינה ידועה בעמידה בזמנים ולשביעות רצונו של כל לקוח עם מחירים נוחים, חברתינו גם עוסקת בעבודות עפר מינוריות הכוללים: בובקט טרקטור ומיני מחפרון לחצר, הריסת מבנים, ניסור פתחים, ביקטע בטון, ניסור עמודים.

Comments

    Submit a Comment
     Name : 


Who Upvoted this Story

What is Kliqqi?

Kliqqi is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Our Free SEO Tools Site
seo.w3people.com

Our Free Classified Sites
www.myclassifiedad.in

Our Other Free SBM Sites
www.clickone.co.in
www.bookmarkjunction.in
www.bookmarkme.in
www.bookmarknow.in
www.clickonly.in
www.mybookmark.co.in

Latest Comments